Årets julefrokost bidrog med et overskud på kr 1.020,-, til foreningen. Dette må siges at være et særdeles tilfredsstillende økonomisk resultat.