Blog Image

Nordfyns Kultur Forening

Nordfyns Kultur Forening

*-*-*-*-*

Logo

Bestyrelse Posted on Thu, April 02, 2015 13:22:55

Bestyrelsen har sat en konkurrence i værk omkring udformning af et logo til Nordfyns Kulturforening. Er man kreativ eller har man et godt bud på et logo, så fremsend dette til Jonas på mail: jlg1987@live.dk. Bestyrelsen ser gerne at indkomme forslag er i hænde senest 1.maj 2015. Bestyrelsen vil herefter udvælge et af de fremsendte forslag, men forbeholder sig dog retten til at forkaste dem alle, i fald bestyrelsen ikke skønner at forslagene er af den fornødne kvalitet og kreativitet. Vinderen vil blive oplyst her på hjemmesiden og bestyrelsen vil tage direkte kontakt til vedkommende, med henblik på udlevering af præmien.

Præmien er en kvalitets vodka mærke: Sobieski Estate Vodka single rye. 1L. Købspris i Coop for en liter kr 470,-Generalforsamling 2015

Bestyrelse Posted on Thu, April 02, 2015 13:08:28

Generalforsamlingen i Nordfyns Kulturforening, afholdes i festlokalerne Adelgade 21, 5400 Bogense, lørdag d. 11.april kl 17.00.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag fremsendes på mail: gitte@dnul.dk.

Nordfyns Kulturforening vil denne dag være vært for lidt spiseligt. Der vil i samme forbindelse være muligt at købe lidt, at drikke, til moderate priser.

Formand

Gitte Grüning