Generalforsamlingen i Nordfyns Kulturforening, afholdes i festlokalerne Adelgade 21, 5400 Bogense, lørdag d. 11.april kl 17.00.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag fremsendes på mail: gitte@dnul.dk.

Nordfyns Kulturforening vil denne dag være vært for lidt spiseligt. Der vil i samme forbindelse være muligt at købe lidt, at drikke, til moderate priser.

Formand

Gitte Grüning