Bestyrelsen har sat en konkurrence i værk omkring udformning af et logo til Nordfyns Kulturforening. Er man kreativ eller har man et godt bud på et logo, så fremsend dette til Jonas på mail: jlg1987@live.dk. Bestyrelsen ser gerne at indkomme forslag er i hænde senest 1.maj 2015. Bestyrelsen vil herefter udvælge et af de fremsendte forslag, men forbeholder sig dog retten til at forkaste dem alle, i fald bestyrelsen ikke skønner at forslagene er af den fornødne kvalitet og kreativitet. Vinderen vil blive oplyst her på hjemmesiden og bestyrelsen vil tage direkte kontakt til vedkommende, med henblik på udlevering af præmien.

Præmien er en kvalitets vodka mærke: Sobieski Estate Vodka single rye. 1L. Købspris i Coop for en liter kr 470,-