1. Fremmødte: Bestyrelsen: Nicolai Sørensen (udeblevet), Charlotte Sørensen ( udeblevet), Gitte Grüning (fremmødt), Jonas Grüning (afbud 20.august). Suppleanter: Maibritt Christensen (afbud 19.august), AG (fremmødt).

2. Kontingenter betalt for 2015: Christian Lund, Tom Folting, Solveig Grüning, Gitte Grüning, Hanne Birch, John Bregensted, Dennis Urban, Nicolai Ninn, Mads Grüning, John Kristensen, Birgit Kristensen, Nicolai Polling, Maibritt Christensen, Ole Lund, Mathias Nielsen, AG.

3. Nye medlemmer-udmeldelse af medlemmer: Nick Klint er udmeldt af Nordfyns Kulturforening. Personer som står på liste til indmeldelse i Nordfyns Kulturforening, er ikke blevet behandlet på dagens bestyrelsesmøde, da kun 25% af bestyrelse havde fremmøde.

4. Regnskab generalforsamling: Regnskabet for afholdelse af generalforsamlingen, blev et minus på kr 569,-. Underskuddets størrelse afspejler manglende indtægter i forhold til de drikkevarer som blevet drukket ved generalforsamlingen.

5. Aktiviteter i perioden: 2 x fodboldgolf aflyst. Ellers ikke andre forsøg på tiltag.

6. Ansøgning af fonde: Personerne til ansøgning af disse ligger i dvale, sammen med ansøgningerne.

7. Eventuelt:

Udvælgelse af logo er annulleret, da bestyrelsen ikke har været samlet til en udvælgelse af et sådant.

De fremmødte til dagens bestyrelsesmøde anbefaler indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde, med henblik på opløsning af Nordfyns Kulturforening. Der skønnes ikke tid og engagement nok til at bestyrelsen kan forestå det videre frivillige arbejde med driften af Nordfyns Kulturforening. Bestyrelsesformand fremsender forslag til de resterende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesformanden for Nordfyns Kulturforening har dd modtaget udmeldelse, af Nordfyns Kulturforening, fra AG, da denne ikke mener at foreningens engagement, og AGs, afspejler hinanden.